Meesten vrezen gevolgen Miljoenennota

Een meerderheid van de Nederlanders vreest dat de gelekte plannen uit de Miljoenennota negatief voor de eigen situatie uitpakken. Slechts elf procent van de ondervraagden verwacht dat de voornemens voor onder meer belastingen en zorgverzekeringen in hun geval positief uitpakken, concludeert opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Een meerderheid van 54 procent verwacht een negatieve uitwerking en een kwart verwacht dat de plannen geen effect hebben op de eigen koopkracht. De rest, tien procent, weet het niet.

Als wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de eigen koopkracht over volgend jaar, waarbij bijvoorbeeld een salarisstijging ook mee kan spelen, zijn mensen iets positiever. Dan verwacht twee procent een duidelijke toename van de eigen koopkracht. Nog eens 21 procent denkt volgend jaar iets meer te besteden te hebben. Een kwart verwacht geen verandering. Vijf procent weet het niet en de rest is negatief.

In het uitgelekte voorwoord van de Miljoenennota schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dat de economie voorzichtig herstelt, maar dat nog niet alle burgers en bedrijven dat volgend jaar al terugzien in hun portemonnee.