Gevoelige klap voor Nederlandse staat om bredere A2

De Nederlandse overheid heeft een flinke tik op de vingers gekregen over de verbreding van de A2 bij Vught. De redenering dat milieuschade aan het naastgelegen natuurgebied wordt gecompenseerd door nieuwe natuur aan te leggen, is te kort door de bocht, stelt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg donderdag.

Tot ongenoegen van veel omwonenden ligt de derde rijstrook er al. Maar de uitspraak van het hof is een flinke steun in de rug om minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) op het matje te roepen bij de Raad van State. Het hof oordeelde eerder al dat de verbreding niet voldoet aan de Europese regels.

De staat erkent dat de beschermde blauwgraslanden in het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek schade zullen ondervinden door de uitlaatgassen van het extra verkeer. Om dit te ondervangen worden nieuwe graslanden aangelegd. "Maar die redenering klopt niet", zegt een woordvoerder van het hof. "Eerst moet worden gekeken of er significante gevolgen zijn voor het beschermde gebied en die zijn er. Dan mag die weg er alleen komen als er echt geen alternatieven zijn."

De beschermde status van het natuurgebied weegt zeer zwaar en de Nederlandse overheid heeft nagelaten goed te onderbouwen waarom verbreding de enige optie was vanwege bijvoorbeeld economische motieven. "Pas als er geen andere mogelijkheid is, kan worden gepraat over compensatiemaatregelen", aldus de zegsman. Het is echter te kort door de bocht om daar meteen mee te komen.

Bovendien is het effect van de nieuwe natuur op het gebied onzeker en duurt het jaren voordat hier duidelijkheid over is, aldus het hof.

De Raad van State had de A2-zaak voorgelegd aan het Europese Hof om duidelijkheid te krijgen over de vraag of aanleg van nieuwe blauwgraslanden de vervuiling van de bestaande natuur als het ware opheft.

Na dit advies zet de Raad van State de behandeling van de zaak voort. Een woordvoerder wilde niet ingaan op de betekenis van het advies voor de zaak, maar doorgaans neemt de Raad van State adviezen van het Europese Hof over. Wat de gevolgen zijn voor het gebruik van de derde rijstrook als de klagers gelijk krijgen, is nog onduidelijk.

Minister Schultz van Haegen wil met met de verbreding op het traject Den Bosch - Eindhoven de files terugdringen en het verkeer op de A2 en de vernieuwde rondweg van 's-Hertogenbosch en de randweg van Eindhoven beter laten doorstromen.