IAEA: toezicht op Iran kost 4,4 miljoen euro

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) schat dat het toezien op naleving van het atoomakkoord dat met Iran is gesloten zo'n 4,4 miljoen euro kost. Dat cijfer staat in een vertrouwelijk rapport dat vrijdag in handen van persbureau Associated Press is gekomen.

Het rapport is opgesteld voor de bijeenkomst van de bestuursraad van het IAEA aanstaande maandag. De bestuursraad stemt tijdens die bijeenkomst vermoedelijk in met de rol van een toezichthouder. De kosten die daarmee gepaard gaan moeten worden opgebracht door de lidstaten.

Het akkoord dat met Iran is gesloten, wordt maandag van kracht. Iran perkt de verrijking van uranium in en in ruil daarvoor worden de sancties tegen het land versoepeld. Deze afspraken gelden voor het komende halfjaar. In die periode moet verder worden onderhandeld over een permanent akkoord.