Slachtoffers kerk krijgen schadevergoeding

Mensen die als minderjarige slachtoffer werden van excessief geweld in de katholieke kerk kunnen een schadevergoeding krijgen. Een speciale commissie gaat zich daarover buigen, heeft de kerk donderdag bekendgemaakt.

De kerk komt met de stap tegemoet aan de oproep van Wim Deetman, die onderzoek deed naar vrouwelijke slachtoffers van buitensporig geweld in de katholieke kerk. Slachtoffers die zich al bij Deetman of het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK hebben gemeld, worden na 30 november over de schadevergoeding geïnformeerd.

De commissie bestaat uit Pieter Kalbfleisch, Wiel Stevens en René Westra en wordt ondersteund door psychologen en deskundigen. Als alle gevallen zijn afgehandeld, zal de commissie publiekelijk verantwoording afleggen.

Slachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van 1500, 2500 of 5000 euro. Alle meldingen zullen eerst worden beoordeeld op authenticiteit. Wanneer daar twijfel over bestaat, wordt het slachtoffer uitgenodigd voor een gesprek.

De kerk denkt dat met het instellen van de commissie ook wordt voorzien in het aanbieden van hulp en het erkennen van het leed. Dat was ook een aanbeveling van Deetman.

De slachtoffers van geweld konden geen aanspraak maken op de klachtenprocedure voor slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk, omdat het niet lukte om een definitie op te stellen voor het begrip 'excessief geweld'. Om slachtoffers toch tegemoet te komen, adviseerde Deetman de katholieke kerk om een 'speciale mediation' mogelijk te maken. Met de commissie geeft de kerk daar nu invulling aan.