Bestaan nieuw element bevestigd

In 2004 kwamen Russische onderzoekers met groot nieuws. Door een dun filmpje van het element Americium te bombarderen met calciumionen, wisten ze als eerste een element te creëren met wel 115 protonen in de kern. Maar omdat de internationale wetenschap mensen niet zomaar op hun blauwe ogen vertrouwt, moest de vondst eerst geverifieerd worden.

Dat heeft een groep wetenschappers onder leiding van fysici van de Universiteit van Lund, in Zweden, nu gedaan. Ook zij bombardeerden Americium met calciumionen. Vervolgens meetten ze de fotonen die daarbij vrijkwamen. De energie van de röntgenstralen, veroorzaakt door alfa-verval van een element, is de vingerafdruk van ieder element.

Door de energie van de fotonen te vergelijken met de verwachte energie van de röntgenstralen, konden de fysici bevestigen dat er inderdaad een nieuw element gemaakt is. Daarnaast wisten de onderzoekers data te verzamelen die meer inzicht geeft in de structuur en eigenschappen van superzware atoomkernen.

De bevestiging van het element, dat nu provisorisch ununpentium genoemd wordt, is een grote stap naar officiële erkenning. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan een commissie, bestaanden uit leden van de internationale unie's voor chemie en fysica. Zij besluiten of het element erkend wordt en een officiële naam zal krijgen, of dat verder onderzoek nodig is.