SCP: Nederlanders somber over toekomst

De Nederlandse bevolking is somber over de toekomst. Van alle Nederlanders vindt 67 procent dat het de verkeerde kant opgaat met het land, slechts 21 procent is tevreden met de huidige koers. Daarnaast verwacht zo'n 65 procent dat de economie verder zal stagneren, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De stemming van de gemiddelde Nederlander is aanzienlijk verslechterd sinds vorig jaar, staat in het rapport Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Was in 2011 driekwart (73 procent) van de bevolking nog tevreden over de economie, nu is dat zestig procent.

Opvallend is dat mensen een stuk meer tevreden zijn over hun eigen situatie. Ongeveer 89 procent is positief gestemd over de eigen gezondheid en 82 procent is te spreken over zijn of haar financiële situatie. "Dat geeft steun aan het idee van een typisch Nederlands 'met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht'-syndroom", aldus het SCP.

Er wordt ook negatiever gedacht over de politiek. Iets minder dan de helft van de bevolking, 48 procent, is dit jaar te spreken over Den Haag, tegenover 55 procent vorig jaar.

Het huidige kabinet krijgt de steun van een minieme meerderheid, 51 procent van de Nederlanders heeft vertrouwen in Rutte-I. Iets meer mensen zijn te spreken over de Tweede Kamer, zo'n 56 procent.

Het SCP vroeg mensen ook wat volgens hen het belangrijkste probleem is in Nederland. Het meest wordt geklaagd over de manier waarop met elkaar wordt omgegaan. De meeste mensen hopen in 2012 op meer verdraagzaamheid en socialer gedrag. Het behoud van sociale voorzieningen voor ouderen, zoals de AOW, staat op de tweede plaats. De roep om minder oorlog en terrorisme rondt het wensenlijstje voor 2012 af.

Opvallend genoeg komen economische kwesties, zoals het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het verminderen van de werkloosheid pas terug op plaats zes en zeven. Dat is niettemin een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen ze niet eens in de top tien voorkwamen.

De prioriteiten van PVV-stemmers wijken het meeste af van de norm. PVV'ers zijn vooral bezorgd over immigratie, integratie en veiligheid. Ook willen zij dat er fors wordt bezuinigd wordt op bijvoorbeeld de integratie van minderheden.

Lageropgeleiden zonder werk en jonge hogeropgeleiden met werk denken radicaal anders over een aantal kwesties, aldus het SCP. Nog geen kwart van de werkloze lageropgeleiden vindt de multiculturele samenleving een verrijking, tegenover 60 procent van de hogeropgeleiden mét werk. Iets meer dan twee op de tien lageropgeleiden is te spreken over de Europese Unie, bij hogeropgeleiden is dat zeker 64 procent.

De trend van pessimisme in Nederland strookt met die in andere Europese landen. Zo is in Frankrijk 15 procent van de bevolking pessimistisch gestemd en ziet slechts zeven procent van de Grieken de toekomst positief in.