Onderzoek naar hardere aanpak verkeershufter

Het kabinet gaat onderzoeken of notoire verkeershufters harder kunnen worden aangepakt, bijvoorbeeld door hen uit de anonimiteit te halen. Die toezegging deed minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) donderdag tijdens een debat over verkeersveiligheid in de Tweede Kamer.

De ANWB luidde deze week de noodklok naar aanleiding van onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Daaruit bleek dat hoge verkeersboetes 'geen enkele invloed' hebben op het gedrag van veelplegers. De bond pleitte in een brief aan de Kamer voor een 'totaalaanpak van hufters' waarbij ook wordt gekeken naar de andere overlast die ze veroorzaken.

Deze oproep krijgt bijval in het parlement. Sander de Rouwe (CDA) pleitte eveneens voor een effectievere aanpak van verkeersrecidivisten. Hij wil dat deze mensen uit de anonimiteit worden gehaald, bijvoorbeeld door de inzet van de wijkagent. Ook de PvdA pleitte voor een 'veelplegeraanpak'. Als het aan Leon de Jong (PVV) ligt, wordt ook bekeken of verkeershufters een celstraf kunnen krijgen.

Opstelten vindt het 'zorgelijk' dat deze automobilisten zich niet laten corrigeren door boetes. Hij zegde een onderzoek toe. Het inzetten van de wijkagent prees hij alvast. "Gewoon even aanbellen en zeggen: dit weten wij van u, dat willen we u even laten weten. Dat is een hele beproefde methodiek." Het onderzoek moet rond de zomer klaar zijn.

Schultz zegde tijdens het debat nog toe dat in woonerven een bordje van een maximumsnelheid van 15 kilometer per uur zou moeten worden opgehangen. Daarover bestonden ook zorgen in de Kamer, omdat automobilisten vaak niet weten dat bij een bord van een woonerf ook een lage snelheid hoort. De bewindsvrouw gaat deze kwestie aankaarten bij de gemeenten, omdat zij daarover gaan.