Minder leerlingen slagen bij eindexamen

Het aantal leerlingen dat het eindexamen heeft gehaald, is de afgelopen 5 schooljaren op vrijwel alle schoolsoorten gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs.

In 2006 slaagde nog iets meer dan 93 procent, het afgelopen jaar was dat 90,5 procent. De stapsgewijze daling is zichtbaar bij vwo, havo en vmbo. Bij de basisberoepsgerichte leerweg vmbo is een kleine stijging te zien.

Volgens het ministerie spelen meerdere zaken een rol. Zo blijkt dat leerlingen met een vmbo-diploma moeite hebben met het niveau, als ze de overstap maken naar de havo. Dit geldt ook voor leerlingen die doorstromen van havo naar vwo.

Door aangescherpte eisen daalt het slagingspercentage naar verwachting nog verder.

Het Landelijk Aktie Komitee (LAKS) zegt in een reactie zich "ernstig zorgen" te maken. "De minister heeft zich tot nu toe kunnen verschuilen achter haar motto 'de basis op orde, de lat omhoog’ maar deze cijfers tonen nogmaals aan dat de basis nog lang niet op orde is", zegt voorzitter Chanine Drijver. "Met de aangescherpte exameneisen zal het slagingspercentage van 2012 nog verder zakken".

Meer leerlingen slagen niet bij eindexamen
Minder leerlingen slagen bij eindexamen (Foto: ANP)