Commissie wil één meldpunt slachtoffers misbruik

Er moet één meldpunt komen waar slachtoffers van seksueel misbruik terechtkunnen. Daarvoor gaat de commissie-Samson zich sterk maken. "Dat moet een onafhankelijk meldpunt zijn, met een lage drempel en een deskundige bezetting", zei commissievoorzitter Rieke Samson zondag.

De commissie-Samson onderzoekt sinds medio 2010 seksueel misbruik van door de overheid in katholieke instellingen en pleeggezinnen geplaatste kinderen. Ook misbruik van kinderen met een verstandelijke beperking en de achtergronden van plegers zijn onderwerp van onderzoek. Bekeken wordt of er destijds signalen van misbruik bekend waren bij overheidsinstanties en hoe de overheid daarmee is omgegaan.

In Amersfoort werd zondag de eerste lotgenotenbijeenkomst gehouden. Er waren 32 slachtoffers. "Het is goed dat slachtoffers met elkaar hun ervaringen delen", zei Samson. "Dat helpt bij de verwerking, maar heeft ook praktische kanten. Zo kunnen er tips gegeven worden over hoe slachtoffers met hun emoties kunnen omgaan en waar zij terechtkunnen."

De lotgenotendag was op verzoek van de commissie-Samson georganiseerd door Slachtofferhulp Nederland. Naast vertegenwoordigers van de commissie waren er ook medewerkers van de Stichting 'hulp na seksueel misbruik'. "Je kon merken dat veel slachtoffers zich herkenden in elkaars verhalen", blikt Samson terug. "De bijdragen waren vaak aangrijpend en emotioneel, maar ook vaak troostend. Het zou mooi zijn als er een voortzetting komt in de vorm van lotgenotengroepen."

Het onderzoek van de commissie, die inmiddels zevenhonderd meldingen heeft ontvangen, omvat de periode van 1945 tot nu. Het rapport wordt eind dit jaar verwacht. Daarin wordt niet alleen een beeld gegeven van de aard en omvang van het seksueel misbruik. "Ook zullen we komen met aanbevelingen om in de toekomst zo veel als mogelijk is, misbruik te voorkomen", aldus Samson.

In een tussenrapportage schreef de commissie in juni geschokt te zijn door de ernst en de duur van gevallen van seksueel misbruik.