Wegennet rond Amsterdam mag uitbreiden

De snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere mogen worden verbreed en uitgebreid. De Raad van State heeft woensdag alle bezwaren tegen het tracébesluit van minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) ongegrond verklaard. Het gaat om een van de grootste wegenprojecten van de afgelopen tien jaar.

In totaal kan nu 63 kilometer snelweg worden aangepast. Zo worden delen van de A1, A2, A6, A9 en de oostzijde van de ring A10 verbreed naar vier of vijf rijstroken per richting. In de A9 worden twee tunnels aangelegd. Over de rivier De Vecht wordt een brug gebouwd en ongeveer honderd bestaande bruggen en viaducten worden aangepast. Vijf verkeersknooppunten gaan op de schop.

De minister wil de Randstad zo beter bereikbaar maken. De 41 bezwaarmakers, waaronder particulieren, bedrijven en organisaties, wezen erop dat de toename van het aantal inwoners in Almere minder groot is dan eerder verwacht. Ook zou de minister meer moeten doen om geluidsoverlast tegen te gaan. Verder vrezen zij dat de luchtkwaliteit achteruitgaat.

Rijkswaterstaat laat weten dat de werkzaamheden op het traject A10-Oost/A1 Diemen nog deze maand beginnen. Die moeten in 2014 worden afgerond. De overige vier deelprojecten beginnen in de komende jaren en moeten allemaal in 2020 worden afgerond. Bij elkaar moet het zo'n 4,4 miljard euro kosten.