Paus vestigt hoop op jongeren

Jongeren hebben de sleutel naar een hoopvolle toekomst in handen. Dat heeft paus Benedictus XVI zondag gezegd in zijn nieuwjaarspreek. Volgens de kerkvorst kan de mensheid 'de schaduwen die over de hedendaagse wereld vallen' afwenden als zij de jeugd een vreedzame levenshouding bijbrengt.

De paus droeg de mis, op de dag die het Vaticaan aan de vrede heeft gewijd, op in de Sint-Pieterskerk. Tientallen ambassadeurs bezetten de voorste rijen. Benedictus, in een witte, met goud afgezette toga, hield hen het belang van de opvoeding voor.

"Wie verantwoordelijkheid neemt voor het onderwijzen van jongeren in de kennis van de waarheid, in fundamentele waarden en deugden, kan hoopvol vooruitkijken", zei de paus. "Jongeren moeten het belang leren inzien van de kunst van het samenleven, van wederzijds respect, tweegesprek en begrip. Jonge mensen staan van nature open voor deze zaken, maar hun omgeving kan hen doen denken en handelen op een tegenovergestelde manier en hen zelfs onverdraagzaam en gewelddadig maken."

De 84-jarige Benedictus oogde vermoeid tijdens de nieuwjaarsmis, maar zijn stem klonk krachtig. Na afloop van de viering sprak hij vanaf zijn balkon de gelovigen toe die op het plein voor de Sint-Pieter te hoop waren gelopen. Hij vroeg hen met hem te bidden om 'wereldvrede, om verzoening en vergevingsgezindheid in conflictgebieden, en om een eerlijker verdeling van de rijkdommen van de aarde'.