Klimaattop verlengd om patstelling

Op de klimaatconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban staan de Europese Unie en vooral de Verenigde Staten, China en India nog altijd tegenover elkaar. De EU vond een Zuid-Afrikaans compromis vrijdag niet streng genoeg en wees het af.

De conferentie, die een opvolger voor het in 2012 aflopende klimaatverdrag van Kyoto moet opstellen, zou vrijdag ten einde lopen. Omdat de deelnemers het nog niet eens zijn worden de besprekingen waarschijnlijk tot zaterdagochtend voortgezet.

De EU heeft voorgesteld voortaan alle landen te verplichten de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het klimaatverdrag van Kyoto gold slechts voor de EU, Japan, Rusland en een reeks kleinere landen. Meer dan honderdtwintig landen die kampen met klimaatproblemen steunen het EU-plan.

Maar de Verenigde Staten, China en India voelen om uiteenlopende redenen weinig voor dat voorstel. Washington eist dat China zich voegt naar de verplichtingen voor ontwikkelde economieën, en niet langer valt onder de lagere normen voor ontwikkelingslanden. India is het met de VS eens, maar wil zelf als ontwikkelingsland blijven worden aangemerkt.

India en de VS toonden zich volgens de EU-onderhandelaars bereid tot concessies, maar China geeft vooralsnog geen krimp. Om de uitstoot van broeikasgassen significant te verminderen is de deelname van Beijing en Washington, de twee grootste vervuilers, vereist.