Kamer: Niet meer snijden in ontwikkelingshulp

De Tweede Kamer wil dat het kabinet niet verder bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet moet deze hele regeerperiode vasthouden aan een budget voor ontwikkelingssamenwerking van minimaal 0,7 procent van het nationaal inkomen.

Een motie daarover van GroenLinks en de ChristenUnie werd door een meerderheid van de Kamer bestaande uit de oppositiepartijen en regeringspartij het CDA aangenomen.

Het percentage van 0,7 procent is het minimum volgens internationaal afgesproken criteria. Nederland zat jarenlang op een percentage van 0,8 maar dat was door dit kabinet bij zijn aantreden al verlaagd naar 0,7. Dat betekent al een bezuiniging van 1 miljard euro.

De PVV van Geert Wilders wil ontwikkelingssamenwerking beperken tot noodhulp en wil het budget verder verlagen als het kabinet door de economische crisis de komende jaren extra zou moeten bezuinigen. Dat wordt met de aangenomen motie een stuk lastiger.