Zorg zieke asielzoeker niet te garanderen

Het is nagenoeg onmogelijk om na te gaan of zieke asielzoekers die teruggestuurd worden in hun thuisland toegang tot medische zorg kunnen krijgen. Dat zei minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.

ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman wilde opheldering van de minister naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Daaruit bleek dat ernstig zieke patiënten worden teruggestuurd nadat ze door het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) waren beoordeeld.

Leers antwoordde dat hij het niet wenselijk vindt om het bureau op grond van individuele gevallen te beoordelen. Bovendien beoordeelt de BMA de situatie in het thuisland van de asielzoeker op basis van de beschikbaarheid van goede zorgvoorzieningen.

Of die zorgvoorzieningen vervolgens ook toegankelijk zijn voor de zieke asielzoeker is een andere vraag, die niet te beantwoorden is. Dit heeft immers te maken met de afstand van het huis van de uitgezette asielzoeker tot het ziekenhuis, en met de financiële middelen die beschikbaar zijn om de nodige zorg te krijgen, zei Leers.