Veel peuters misbruikt in crŤche A'dam

Uit een persconferentie van onder anderen de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan en de hoofdcommissaris van politie is bekend geworden dat er sinds dinsdag een grootschalig en complex onderzoek gaande is naar een ernstige en grote zedenzaak binnen de kinderopvang in Amsterdam.

Vanaf 2007 heeft een medewerker van een crèche tientallen kinderen, in de leeftijd tussen 0 en 4 jaar, misbruikt. De aard van het misbruik verschilt per kind. Het misbruik vond plaats binnen de muren van de crèche en op adressen waar de 27-jarige verdachte, afkomstig uit Letland, als oppas werkte.

Het onderzoek loopt nog, dus de politie kan niet uitsluiten dat het aantal van tussen de dertig en vijftig kinderen waar ze nu rekening mee houden nog op zal lopen. De zaak kwam aan het licht doordat de Amerikaanse zedenpolitie uit onderzoek naar kinderpornomateriaal (foto's en filmpjes) tot de conclusie was gekomen dat deze beelden uit Nederland afkomstig waren.

De verdachte heeft geen strafblad, maar is ooit wel naar voren gekomen bij een onderzoek van de zedenpolitie in 2008. Een aantal ouders had toen een klacht ingediend, maar na onderzoek bleek er geen aanleiding voor verdenking van strafbare feiten.

Ook de echtgenoot van de verdachte en een 39-jarige medewerker van een kinderdagverblijf zijn opgepakt. De echtgenoot op verdenking van het bezit van kinderpornomateriaal en de medewerker op verdenking van ontuchtelijke handelingen via internet.