Aantal dassen in Nederland stijgt

Het aantal dassen in Nederland neemt toe. Momenteel leven er ongeveer vijfduizend dassen, in de jaren tachtig lag dit aantal nog rond de twaalfhonderd. Rond 1900 waren er meer dan tienduizend dassen in Nederland. Dat meldt de website natuurbericht.nl op basis van cijfers van de Zoogdiervereniging.

Het dier leeft vooral in het oosten van het land. In Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland, met uitzondering van het Gooi, zijn geen dassen. De meeste dassen komen voor op de Veluwe, in het zuiden van Gelderland, het oosten van Noord-Brabant en in Zuid-Limburg.

De das houdt zich het liefst op in kleinschalig akker- en weidelandschap met bosjes, heggen en houtwallen. Ook vochtige heiden en rivierdalen zijn geschikt. Zelfs in zandafgravingen en onder gebouwen wordt de das soms aangetroffen. Het leefgebied van de das moet genoeg dekking hebben, weinig verstoring en een groot voedselaanbod. De dieren hebben een bodem nodig waarin ze goed kunnen graven met een grondwaterstand van tenminste anderhalve meter onder het maaiveld.