Islamitische school verliest rijkssubsidie

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) krijgt vanaf 1 augustus geen geld meer van het rijk. Dat heeft staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) vandaag kenbaar gemaakt in een gesprek met het bestuur van de school. Het college staat sinds 2006 te boek als een zeer zwakke school en telt steeds minder leerlingen.

Het college heeft zo weinig leerlingen dat het voor het derde jaar op rij onder de opheffingsnorm zit. Dit schooljaar zijn het er 507, terwijl het er minimaal 727 moeten zijn. De wet bepaalt dat de bekostiging na die drie jaar moet worden beëindigd. Het ICA krijgt vanaf 1 augustus geen geld meer voor nieuwe leerlingen, maar scholieren kunnen hun opleiding daar nog wel afronden. In theorie kan de overheid toch geld blijven geven, maar Van Bijsterveldt geeft aan dat de kans zeer klein is dat ze voor deze school een uitzondering maakt.

Dit is vooral ingegeven door de Inspectie van het Onderwijs, die de kwaliteit van het onderwijs voor vmbo, havo en vwo op het ICA in een rapport als zeer zwak kwalificeert. Daarnaast is er geen vertrouwen in verbetering van de kwaliteit van havo en vwo. Van Bijsterveldt laat weten dat goed onderwijs op deze school niet kan worden gewaarborgd. Dat is volgens haar ook voor het ICA teleurstellend om te moeten constateren. Het Islamitisch College Amsterdam werd in 2001 opgericht.