Veelpleger steeds vaker Marokkaan

De zogenoemde veelplegers, criminelen waarvoor meer dan 10 keer proces-verbaal is opgemaakt, zijn steeds vaker Turkse en Marokkaanse jongeren. Een onderzoek van de Internationale Informatie en Opsporingsdienst wijst dit uit.

Een kwart van alle veelplegers is Marokkaan. De gemiddelde leeftijd van veelplegers is 21 jaar. Vroeger was dit nog 33 jaar. Overigens neemt het aantal veelplegers onder verslaafden, Surinamers en vrouwen af. Verder worden veelplegers steeds gewelddadiger. Overigens is het overgrote deel van de veelpleger een autochtone Nederlander, namelijk 47 procent van het totaal.Er zijn uiteraard ook vriendelijke marokkanen!