Peiling: PvdA voelt discussie over Uruzgan

De discussie over de missie in Uruzgan is volgens de wekelijkse peiling van Maurice de Hond niet goed voor de PvdA. De partij ging deze week twee zetels terug (naar 15). De PVV spint juist garen bij de discussie na het Zwitsers referendum over minaretten en stijgt, voor het eerst sinds oktober, weer een zetel. De PVV zou daardoor evenveel zetels hebben als het CDA (27).

De peiling geeft aan dat 84 procent van de Nederlanders denkt dat het kabinet besluit tot een nieuwe missie in Uruzgan of elders in Afghanistan. Ongeveer de helft (46 procent) van hen wil dat er na 2010 Nederlandse militairen in Afghanistan blijven. Van de mensen die in 2006 op de PvdA stemden, vindt maar 33 procent dat er militairen moeten blijven in Afghanistan, maar 71 procent van hen denkt dat de regering daar toch toe besluit. De aanhang van het CDA vindt het volgens de onderzoekers wel oké als er ook na 2010 militairen in Uruzgan blijven. Het CDA bleef stabiel.