EU subsidieert Big Brother-software

De Europese Unie stopt miljoenen euro's aan belastinggeld in onderzoek naar systemen die het internet en computers afspeuren naar afwijkend gedrag. Het onderzoek vindt plaats in het kader van Project Indect, een vijfjarig onderzoeksprogramma waar de Europese Unie bijna 11 miljoen euro in heeft gestopt.

In het project werken diverse instanties samen, waaronder een aantal politiecentra, technologiebedrijven en informaticafaculteiten van universiteiten in verschillende EU-lidstaten.

Het project, wat dit jaar van start is gegaan heeft onder andere de taak: "De bouw van systemen (agents) voor continue en automatische detectie van websites, discussiefora, UseNet-groepen, bestandsservers, p2p-netwerken en individuele computersystemen", aldus de website. Ook werken ze aan een zoekmachine die personen snel op kan sporen met behulp van watermerken.

Belastinggeld
Stephen Booth van de Britse denktank Open Europe noemt het project in The Telegraph 'Orwelliaans'. "Dit is allemaal heel erg eng. Dit soort projecten kunnen leiden tot een enorme inbreuk op de privacy. Burgers moeten zich afvragen of de EU hier belastinggeld aan moet spenderen," aldus Booth.

CCTV
Een ander project dat subsidie krijgt, ruim 3 miljoen euro, is project, Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in crowded Spaces (ADABTS). Dat project onderzoekt modellen die 'verdacht gedrag' kan herkennen uit CCTV beelden.

Het systeem luistert naar de klank van stemmen, kijkt naar de lichaamsbeweging. Hiermee kan het systeem 'bepaalde individuen' uit een massa pikken. Op die manier zouden cameratoezichthouders problemen op kunnen sporen voordat er daadwerkelijk een situatie ontstaat.

Uit een eerder onderzoek in het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat CCTV weinig resultaat oplevert. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre een systeem als ADABTS überhaupt een bijdrage zal leveren aan de veiligheid.

Hersenscans als toegangscontrole
Brussel doet momenteel ook onderzoek naar de mogelijkheden om hersenscans te gebruiken als toegangscontrole. Als toepassing worden toegang tot vliegvelden en 'gevoelige locaties' genoemd. De scan zou kijken naar specifieke patronen van de hersenen, om zodoende de identiteit van passerende mensen vast te stellen. Dit alles, uiteraard, om terrorisme te voorkomen.

Discussieer ook op het forum mee over dit onderwerp.

Met dank aan RvLaak voor de herschreven submit.