Baby weggehaald bij zwakbegaafde ouders

Twee radeloze ouders uit Breda hebben een kort geding aangespannen om hun dochtertje van 3 dagen oud terug te krijgen. Baby Selena werd eergisteren door de kinderbescherming weggehaald bij de licht verstandelijk gehandicapte ouders omdat de veiligheid van het kindje niet gegaradeerd zou zijn. De ouders zouden onvoorspelbaar gedrag vertonen.

De ouders zeggen dat Selena met een smoes bij hen weggehaald is in het ziekenhuis, en er niet verteld is wat er ging gebeuren. Ze zijn er dan ook kapot van en hebben een advocaat ingeschakeld. 

De zorginstelling waar de ouders onder begeleiding wonen, Amarant, laat weten het afschuwelijk te vinden voor de ouders, maar wil verder niet op de zaak ingaan.

Als het gaat om risicovolle situaties voor kinderen hebben zorginstellingen een meldingsplicht. Volgens de disctrictsmanager van Amarant worden beslissingen over kinderen in dergelijke situaties altijd door een rechter genomen en is het ook gebruikelijk dat er een kort geding aan wordt gespannen door de ouders.

Aanstaande dinsdag dient in Breda het kort geding. Er zal dan worden bekeken of de kinderbescherming juist heeft gehandeld door het kind bij de ouders weg te halen.

Met dank aan WilliamBlake voor de submit.