Basisschool krijgt meeste geld ventilatie

Basisscholen krijgen de grootste hap van het extra geld dat het kabinet uittrekt, om de luchtkwaliteit in scholen te verbeteren.

In een voorstel waarover de ministerraad zich vrijdag buigt, is volgens ingewijden sprake van 100 miljoen euro voor het basisonderwijs en 50 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs. De extra investeringen maken deel uit van het pakket crisismaatregelen waartoe het kabinet en de coalitiepartijen in maart besloten. In totaal is toen voor verbetering van het binnenmilieu op scholen 165 miljoen euro uitgetrokken.

Uit onderzoek van onderzoeksinstituut TNO bleek eerder dat leerlingen op de basisschool beter presteren bij taal en rekenen in een goed geventileerd lokaal.