'Scholen mogen homoseksuele docenten weren'

Christelijke scholen mogen homoseksuele docenten nog steeds weren als die zich duidelijk in strijd met de grondslag van de onderwijsinstelling gedragen. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State aan het kabinet, waarop het Nederlands Dagblad de hand wist te leggen.

Volgens de Raad heeft het bijzonder onderwijs een grote vrijheid om 'beroepsvereisten' te stellen, al mogen die niet leiden tot discriminatie. Eisen ten aanzien van gedrag in of buiten de school zijn daarom slechts toegestaan wanneer die hun basis heel helder hebben in de godsdienstige en levenbeschouwelijke aard van de school. Ze moeten wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn met het oog op een houding van goede trouw en loyaliteit aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Volgens de Raad van State kan de zogenaamde 'enkele-feit-constructie' nu vervallen. In de bestaande Algemene Wet Gelijke Behandeling staat ook al dat scholen voor bijzonder onderwijs geen medewerkers mogen ontslaan vanwege het enkele feit van homoseksuele gerichtheid of een homseksuele relatie, maar in bepaalde gevallen wel onderscheid mogen maken op grond van 'bijkomende omstandigheden'. Nooit is helemaal duidelijk geworden waar de grens ligt.