Mbo wordt in niveaus opgedeeld

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt vanaf volgend jaar opgesplitst in twee niveaus: hoog (mbo) en laag (fbo). Het huidige mbo bestaat uit vier niveaus, maar het is nu voor werkgevers veelal onduidelijk wat een mbo'er precies kan. De MBO Raad heeft geadviseerd dat er voor het hoge en lage niveau verschillende diploma's komen.

"Funderend beroepsonderwijs (fbo, de huidige niveaus 1 en 2, red) leidt op tot vakmanschap en een startkwalificatie op niveau 2. Wie verder wil kan doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo, de huidige niveaus 3 en 4, red). Dat leidt op tot ondernemerschap, tot vakspecialist en wie verder wil, kan terecht op het hoger beroepsonderwijs", aldus Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad.

De MBO Raad streeft naar een betere positionering van het mbo, bovengenoemde plannen maken hier deel van uit.