Overheid vraagt voorzorgsmaatregelen griepepidemie

Het kabinet heeft de gemeenten, provincies, waterschappen en de verschillende hulpdiensten gevraagd om voorbereid te zijn op een uitbraak van een wereldwijde griepepidemie. Dat is volgens de ministers Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) en Ab Klink (VWS) nodig om alle vitale sectoren in Nederland goed te laten doordraaien als er zo'n ziektegolf losbarst.

Bij de uitbraak van zo'n pandemie zullen veel mensen ziek worden, of niet kunnen werken omdat zij thuis voor zieken moeten zorgen, concluderen de bewindslieden. Door een tekort aan personeel zouden vitale voorzieningen zoals de voedsel- en drinkwatervoorziening, gas en elektriciteit en het werk van onder meer hulpdiensten in gevaar kunnen komen. Dat moet met een goed noodplan voorkomen worden.