PvdA vindt eigen standpunten te hard

Op het partijcongres van de PvdA is vandaag besloten dat de voorlopige integratienota op een aantal fronten moeten worden afgevlakt. Het gaat met name om standpunten omtrent de vrijheid van meningsuiting, etnische registratie en het homohuwelijk.

Als eerste moest de mogelijkheid van etnische registratie van daders van misdrijven eraan geloven. Hoewel de Kamerfractie van de PvdA hier voorstander van is, moest dit punt uit de notitie geschrapt worden.

Ook de vrijheid van meningsuiting is wat betreft de PvdA niet heilig. De niet al te scherpe  zinssnede "krenken mag" werd vervangen door  het abstract voorwaardelijke "Nederland kent geen recht om je beledigd te voelen, maar erkent wel grenzen."

De PvdA liet de mogelijkheid om Geert Wilders nog eens de les te lezen ook niet onbenut. Het stuk uit de nota waarin het ging over Wilders’ film Fitna werd geschrapt; het PvdA-congres was van mening dat er aan de film beslist geen woorden meer vuil gemaakt mogen worden.

Opmerkelijk is dat het congres in de nota een wijziging wist aan te brengen die in principe in strijd is met het regeerakkoord. In het regeerakkoord staat namelijk dat ambtenaren mogen weigeren homo’s te huwen, terwijl het PvdA-congres vandaag besloot dat geen enkele ambtenaar van de burgerlijke stand mag weigeren twee homo’s in de echt te verbinden.