Wereldbank: wereldeconomie stort in

Terwijl het IMF een paar weken geleden de wereldwijde economische groei nog voorspelde op 0,5 procent, en daarmee “een recessie zag, maar positief bleef”, is de Wereldbank nu het eerste officiële orgaan dat een forse krimp voorspelt.

Daarmee is een taboe doorbroken. Het document waarin dit staat is voorbereid voor de G20-vergadering van volgende week, waar de twintig grootste economieën discussiëren over hoe het verder moet. “Voor de eerste keer sinds de vernietigende depressie en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog krimpt de economie van de  wereld in z'n geheel, met minstens 5 procent onder het potentieel."

De industriële productie holt wereldwijd met 15 procent achteruit tegen het midden van het jaar. De krimp in internationale handel is in procenten de grootste sinds 1930. De Wereldbank noemt de gebieden die dit jaar het hardst getroffen zullen worden door wegvallende handel: Zuidoost-Azië, waaronder China, Japan en Zuid-Korea.

Een speciaal IMF-rapport van dit weekend roept landen die het zich nog enigszins kunnen permitteren op, de komende jaren bailouts en andere financiële stimuli te blijven geven aan noodlijdende banken en bedrijven. “Gezien de grote kans dat deze krimp tot ver in 2010 aanhoudt, moeten de regeringen gaan nadenken over maatregelen die veel verder gaan dan wat ze tot nu toe verzonnen”, aldus het monetair fonds. “Men moet minder nadenken over het uitgeven van extra geld; veel van de stimuli werken pas over twee of drie jaar door in de economie, en dan is het grootste leed al over.”

Het IMF raadt regeringen vooral aan, delen van noodlijdende bedrijven op te kopen. Belastingverlaging werkt volgens het orgaan het slechtst. De nieuwe Wereldbank-memo zegt dat de omvang van de wereldwijde problemen dermate groot is, dat noch de Wereldbank, noch het IMF nog langer de middelen heeft er iets tegen te doen.

De directeur van de Wereldbank, Robert Zoellick, wil dat rijkere landen een “kwetsbaarheidsfonds” oprichten, waar ze een deel van het geld dat ze uitgeven voor het redden van hun eigen economieën instorten – dat 'geldpotje' wordt dan door de internationale financiële organisaties gebruikt om de armere landen bij te staan. Zoellick: “Deze mondiale crisis heeft een mondiale oplossing nodig, en het voorkomen van een economische catastrofe in ontwikkelingslanden is belangrijk om mondiaal het hoofd te kunnen blijven bieden aan de chaos. We moeten investeren in sociale vangnetten, infrastructuur, en het midden- en kleinbedrijf om banen te creëren en sociale en politieke onrust te voorkomen.”