Huisverbod in Rotterdam na geweld

In Rotterdam is het eerste huisverbod wegens huiselijk geweld van kracht geworden. Dat meldde de politie vanmiddag. Een 40-jarige man kreeg voor tien dagen de toegang tot zijn woning ontzegd, nadat hij donderdag zijn echtgenote had bedreigd in het bijzijn van hun drie kinderen.

Het tijdelijk huisverbod is een nieuwe maatregel om huiselijk geweld aan te pakken. Het houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook op geen enkele wijze contact mag opnemen met zijn partner of de kinderen.