Asielzoekers bezetten Zwitserse kerk

Ongeveer 150 asielzoekers hebben zondag hun intrek genomen in een kerk in het Zwitserse Zürich. Ze protesteren tegen de trage afwikkeling van hun asielaanvragen, aldus een verklaring van activisten die opkomen voor de rechten van asielzoekers.

Met de actie hopen ze in de dagen voor kerst op sympathie van de lokale bevolking te kunnen rekenen. De asielzoekers zeggen dat in andere delen van Zwitserland de afhandeling van spoedeisende asielaanvragen stukken sneller verloopt dan in Zürich. Ook protesteerden ze tegen de omstandigheden waaronder ze vastgehouden worden.

Volgens het hoofd van het migratiebureau in Zürich, voldoen de asielzoekers niet aan de gestelde eisen voor een versnelde asielaanvraag. De mannen, vrouwen en kinderen komen onder meer uit Angola, de Democratische republiek Congo, Irak, Iran, Nigeria en Ethiopië.