Advies: vakantie middelbaar onderwijs korter

Het aantal lesuren per jaar moet van de huidige 1040 uur naar 1000 uur en de zomervakantie moet één tot anderhalve week worden ingekort. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies dat de 'commissie Onderwijstijd' vandaag aan staatssecretaris Van Bijsterveld (Onderwijs) zal aanbieden, laat NRC weten.

Door de zomervakantie in te korten zouden scholen meer lucht krijgen om het aantal verplichte lesuren op goede wijze in te kunnen vullen. Ook de vermindering van het aantal verplichte lesuren zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede moeten komen.

Scholierenprotest 

Scholieren protesteerden vorig jaar massaal tegen een strengere handhaving van de lesurennorm van 1040 uur. Volgens hen leidt de vermeerdering van het aantal verplichte lesuren alleen maar tot 'zinloze ophokuren'. Ook de extra controle op het verplichte aantal lesuren zou het aantal zinloos ingevulde lesuren in de hand werken. Het gebeurd namelijk vaak dat de 'lessen' plaats vinden in de aula onder leiding van een conciërge, omdat de scholen bang zijn voor boetes als ze de uren niet opvullen.

Van Bijsterveldt legde begin vorig jaar zestien middelbare scholen een boete op omdat ze niet voldeden aan de norm. De hoogste boete was toen een kwart miljoen euro. Onder meer door protesten van scholieren zegde ze toe een haalbaarheidsonderzoek naar de norm van 1040 uur uit te zullen voeren. 

Aanpassing CAO

Om het advies van de commissie Onderwijstijd uit te kunnen voeren, zal de CAO van de leraren gewijzigd moeten worden. In deze CAO is namelijk het aantal vakantiedagen vastgelegd. Onderwijsminister Plasterk (PvdA) liet eerder al weten dat er naar de lengte van de schoolvakanties moet worden gekeken, omdat er nu veel lessen in weinig dagen moeten worden gepropt. Dit stuitte toen op woedende reacties van docenten die de lange schoolvakanties vaak als compensatie voor de relatief lage salarissen zien.