Grote verschillen in OZB-stijging 2009

Uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis blijkt dat er grote verschillen zijn waar te nemen in de stijging van de onroerend zaakbelasting (OZB) volgend jaar. Ook de tarieven voor het rioolrecht en het ophalen van huisvuil laten zeer uiteenlopende percentages zien.

Wat betreft de OZB-stijging komen inwoners van Brummen, Losser, Dantumadeel en Drimmelen er het slechtste vanaf. De tarieven stijgen respectievelijk met 14,8, 14,9, 15,7 en 25 procent. Het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn beide gesplitst. Er is een tarief voor éénpersoonshuishoudens en voor huishoudens met meerdere personen. Voor het rioolrecht kun je volgend jaar als alleenstaande beter niet in Rhenen wonen; het tarief stijgt met maar liefst 156 procent.

Er zijn ook gemeenten die de tarieven laten zakken volgend jaar. De vier gemeenten waar de OZB-tarieven dalen, zijn Sint Michielsgestel (-2,6%), Bernisse (-1,6%), Zijpe (-1,3%) en Tilburg (-0,9%). Verder daalt de afvalstoffenheffing voor iedereen in Hilversum met 15,8 procent. Het rioolrecht gaat in geen enkele van de door VEH onderzochte gemeenten omlaag.

Het volledige overzicht van de steekproef die VEH deed, staat hier. (.xls)