Uitstoot CO2 overtreft ergste nachtmerries

De toename van de hoeveelheid kooldioxide in de lucht stijgt wereldwijd sneller dan tot nog toe in de ergste scenario's is aangenomen. Dat blijkt uit cijfers die morgen worden vrijgegeven van het Global Carbon Project (GCP). Vanmiddag bracht het Amerikaanse ministerie van Energie al een reactie op het rapport in omloop.

Volgens het internationale samenwerkingsverband van atmosfeerwetenschappers steeg de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide sinds het jaar 2000 viermaal sneller dan in de decennia daarvoor.

Dit ondanks maatregelen volgens het Kyoto-protocol in een aantal landen, die resulteren in pogingen de uitstoot te beperken. De groei van economieën, ineffciënter gebruik van energie en de afbraak van natuurlijke bergsystemen doorkruisen de voornemens, aldus het GCP. Dat produceert jaarlijks een nieuwe koolstofbalans.

Vorig jaar bereikte de uitstoot uit fossiele brandstoffen volgens de analyses een nieuw hoogtepunt: 10 miljard ton koolstof in 2007. Ruim de helft daarvan is vastgelegd in natuurlijke systemen zoals bomen en de oceanen. Per saldo neemt de concentratie CO2 in de atmosfeer opnieuw toe: tot 383 delen per miljoen (ppm). Dat is ruim eenderde meer CO2 dan voor de Industriële Revolutie in de lucht zat.

De jaarlijkse stijging verloopt nu 33 procent sneller dan in de voorgaande twintig jaar. De groei, die wordt berekend op grond van informatie over energieverbruik en landgebruik wereldwijd, is hoger dan het hoogste groeiscenario waarmee het VN-klimaatpanel IPCC zijn prognoses voor de opwarming van de aarde maakt. Die scenario's voorspellen tot 6 graden opwarming in het jaar 2100.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat de uitstoot in opkomende industrienaties als India en China blijft groeien. In China is sinds 2005 wel een verbetering van de energie-efficiency zichtbaar, aldus officiële Chinese cijfers.

Volgens de wetenschappers van het GCP blijkt ook dat de opnamecapaciteit van natuurlijke bergsystemen, zoals plantengroei en het oceaanwater, minder efficiënt lijken te worden. Nieuwe bosaanplant weegt lang niet op tegen de ontbossing, vooral in tropische landen.

Om onduidelijke redenen neemt de opnamecapaciteit van de oceanen minder toe dan verwacht. In zijn voorgaande rapportage in 2007 stelde het GCP dat ook al vast.


Uitstoot CO2 overtreft ergste nachtmerries (foto: DAG)