Duyvendak raakt verder in opspraak

GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak die vorige week in opspraak raakte na zijn bekentenis in 1985 te hebben ingebroken bij het ministerie van Economische Zaken, was in die periode ook betrokken bij dreigementen en intimidaties aan het adres van topambtenaren van dat ministerie. Dat kopt dagblad De Telegraaf vandaag op de voorpagina.

Duyvendak was indertijd redactioneel verantwoordelijk voor de inhoud van het linkse actieblad Bluf!. In 1985 publiceerde dat blad een lijst met de namen, adressen en telefoonnummers van zes topambtenaren met de oproep: ''Verstoor de rust van deze onruststokers.” De lijst was buitgemaakt bij de mede door Duyvendak gepleegde inbraak.

De oproep in Bluf! was onderdeel van de keiharde strijd die linkse activisten midden jaren 80 voerden tegen kernenergie.  Het resulteerde in telefonische bedreigingen en intimidaties van de ambtenaren van de directie elektriciteit en kernenergie. Bij één van hen werden de ruiten van zijn woning ingesmeten.

Duyvendak zegt niet betrokken te zijn geweest bij de dreigementen en kan zich er ook niets van herinneren. Wel geeft hij toe betrokken te zijn geweest bij publicatie van de namenlijst in Bluf!.  Het GroenLinks-Kamerlid biedt zijn excuses aan voor de publicatie.  ''Ik erken mijn verantwoordelijkheid. Dat heb ik in 1996 al opgebiecht. Het spijt me dat ik eraan mee heb gewerkt. Een ontzettende fout. Excuses aan die mensen.”

De huidige minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, zegt voor de tweede keer in korte tijd onaangenaam verrast te zijn door het verleden van de heer Duyvendak. ''Oproepen tot geweld jegens mensen die hun werk doen, was en is ontoelaatbaar”, aldus de CDA-bewindsvrouw.