Grootste verkeersergernissen onbeboet

Onnodig links rijden en bumperkleven, de twee grootste ergernissen in het verkeer, blijven bijna altijd onbekeurd. Cijfers van het CJIB laten zien dat in de afgelopen zes maanden slechts 0,03 procent van het totaal aantal verkeersboetes (5.344.742) werd uitgedeeld voor de genoemde feiten.

Bekeuringen voor links rijden en kleven worden nauwelijks uitgedeeld, omdat het volgens het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) erg arbeidsintensief is om deze overtredingen op te sporen. "In een opvallende surveillacewagen lukt het nauwelijks, omdat automobilisten dan snel corrigeren en in een onopvallende wagen moet je een hele tijd volgen om het feit te kunnen vaststellen." Bekeuren voor snelheidsovertredingen is veel eenvoudiger, want: "dat is op kenteken binnen een tiende van een seconden vast te stellen met apparatuur."

Volgens het verkeersreglement kan een boete voor links rijden worden uitgedeeld wanneer een automobilist over een afstand van 1.000 meter onnodig links rijdt. Van bumperkleven is sprake wanneer auto's binnen drie meter van elkaar rijden. Boetes voor de laatstgenoemde overtreding kunnen honderden euro's bedragen of zelfs leiden tot dagvaarding.