Rotterdam heeft meeste jongeren in de bijstand

De grootste groep jongeren die afhankelijk zijn van bijstand woont in Rotterdam. Zo'n drieduizend jongeren van 18 tot 27, 3,9 procent van alle jongeren in de stad, leeft er van een bijstandsuitkering. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van cijfers over vorig jaar.

Een aantal gemeenten met minder dan honderdduizend inwoners heeft een hoger percentage. Die zijn vooral in Drenthe, Groningen en Limburg te vinden. In Heerlen en in de Groningse gemeenten Reiderland, Pekela en Veendam heeft meer dan 4,5 procent van de jongeren een bijstandsuitkering. In 'koploper' Reiderland gaat het om dertig jongeren, ofwel 5,4 procent.

Allochtone jongeren zitten veel vaker in de bijstand dan autochtone leeftijdsgenoten. Van de autochtone jongeren had vorig jaar 0,9 procent een bijstandsuitkering. Onder allochtonen was dit percentage bijna vijf keer zo hoog: 4,4. Gemeenten met een hoog aandeel niet-westerse allochtone jongeren in de bijstand zijn in heel Nederland te vinden, en niet alleen in de grote steden.

Van alle jongeren die eind vorig jaar een bijstandsuitkering hadden, ontving ruim een vijfde deze uitkering al minstens drie jaar. In Ede, Amsterdam, Arnhem en Zwolle lagen deze percentages aanmerkelijk hoger. Van de 140 jongeren met bijstand in Ede, ontving bijna een derde deze uitkering al drie jaar of langer.