Ook christelijke jeugd kijkt porno

Of jongeren nu christelijk zijn of nergens danwel ergens anders in geloven, ze kijken bijna evenveel naar porno. Deze voor de Evangelische Omroep waarschijnlijk schokkende cijfers blijken uit een onderzoek van Ruigrok/NetPanel naar aanleiding van het volgende maand uit te zenden EO-programma '40 dagen zonder seks'.

Voor het onderzoek werden 1.400 christelijke en niet-christelijke jongeren ondervraagd. Iets meer dan de helft was bereid mee te doen aan het onderzoek.

Van de christelijke jongeren kijkt 35% naar porno via internet. Daarmee scoren ze iets lager dan niet-christelijke jongeren (41%). Meer dan 10% procent heeft ervaring met het verrichten van seksuele handelingen terwijl ze online zijn en/of met het ontkleden van zichzelf voor de webcam.

Van alle jongeren ontkent 17% dat ze seks hebben gehad terwijl dat wel zo is. Onder christelijke jongeren ligt dat percentage gelieg met 24% iets hoger.

De meerderheid van de gelovige jongeren (64%) kan niet open over seksualiteit praten in de kerk of in het gezin. Bijna alle jongeren geven aan dat seksuele voorlichting vooral door de school wordt gegeven (76%). Op de tweede plaats komen de ouders (55%).

Tenslotte zegt 20% wel eens een seksuele handeling tegen zijn of haar wil te hebben verricht. Dit komt bij meisjes meer voor (30%) dan bij jongens (7%).