A'damse scholen melden geen radicalisering

Het Amsterdams Onderwijsadviespunt Radicalisering, dat werd ingesteld na de moord op Theo van Gogh, wordt opgeheven. Er hebben zich geen scholen gemeld die merkten dat hun leerlingen radicaliseerden. Volgens een rapport van de gemeente vreesden scholen voor slechte publiciteit als zij radicalisering zouden melden. Bovendien twijfelden ze vaak of het adviespunt wel ingeschakeld moest worden.

Er is op een deel van de scholen in de hoofdstad wel sprake van homo- en jodenhaat, vrouwonvriendelijk gedrag en agressie jegens leerkrachten of andere leerlingen. Rechts-extremisme komt volgens de scholen nauwelijks voor. Opvallend is dat een aantal docenten zich zorgen maakt over in hun ogen extreme uitspraken van leerlingen, terwijl de schoolleiding zegt dat er niets aan de hand is.

De scholen zeggen dat radicalisering niet het grootste probleem is, maar eerder de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen, agressie en de algemene veiligheidssituatie. Op de basisschool speelt radicalisme volgens de meeste schooldirecteuren in het geheel niet. Hooguit is er sprake van kopieergedrag. Deze scholen zeggen meer behoefte te hebben aan een algemeen veiligheidsbeleid.