Bush vaart uit tegen Iran en Syrië

Icoon OorlogDe Amerikaanse president Bush heeft in een televisietoespraak geëist dat Iran en Syrië ophouden de regering van Irak te ondermijnen. "De pogingen van Iran en Syrië om de Iraakse regering te ondermijnen moeten stoppen," zei Bush.

Hij kondigde zoals verwacht ook aan dat de Verenigde Staten dankzij "de geboekte vooruitgang" in Irak troepen gaan terugtrekken. Het gaat om ruim 20.000 man waarvan 5700 militairen nog voor de kerstdagen van dit jaar. Er zijn op dit moment naar schatting 168.000 Amerikaanse militairen in Irak.

Bush sprak de Amerikaanse bevolking toe over Irak op een tijdstip dat vooral in het oosten van de VS de televisie de meeste kijkers trekt.

Hij kondigde een troepenterugtrekking aan die overeenkomt met de aanbevelingen van afgelopen week van de Amerikaanse bevelhebber in Irak, generaal David Petraeus. Volgens het plan zijn voor halverwege 2008 21.500 Amerikaanse militairen uit Irak vertrokken.

Bush zei dat naarmate er meer succes wordt behaald in Irak er meer troepen zullen terugkeren. Hij bezwoer dat hij een duurzame relatie met Irak zal opbouwen die ook na zijn ambtstermijn blijft voortbestaan. Bush draagt in januari 2009 het presidentsschap over.

Bush erkende dat er geen vaart zit in de politieke hervormingen in Irak die verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen zouden bevorderen. Hij zei tegen de Irakezen dat ze van hun leiders moeten eisen dat ze eindelijk de moeilijke beslissingen nemen die verzoening naderbij brengen.