Minder dak- en thuislozen in Nederland

Icoon BinnenlandsVolgens het Leger des Heils telde Nederland vorig jaar minder dak- en thuislozen. Ruim 16 duizend mensen deden vorig jaar een beroep op de opvang van het korps. Dat aantal lag in 2003 met 21 duizend een stuk hoger. Het Leger des Heils schat op basis van deze cijfers dat er ongeveer 50 duizend dak- en thuislozen zijn. Dat was drie jaar geleden nog 65 duizend.

De daling is vooral te danken aan de toename van het aantal woonvoorzieningen voor daklozen, aldus directeur Ine Voorham. Hulpverleners kunnen daklozen ook eerder helpen doordat er volgens Voorham extra geld is vrijgemaakt door de rijksoverheid, gemeenten en zorginstellingen. Een kwart van het aantal thuisvoorzieningen voor dak- en thuislozen wordt verzorgd door het Leger des Heils.

Met dank aan MiesMouse voor de submit.