SCP: Gemengde wijk beste voor integratie

Icoon BinnenlandsIntegratie van etnische minderheden lukt het best door succesvolle mensen naar achterstandswijken te laten verhuizen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Maatregelen waarbij een resolute maximumgrens wordt gesteld aan het aantal allochtonen in een wijk leveren echter over het algemeen ''vrij weinig resultaat'' op, aldus de onderzoekers. ''Meer resultaat mag verwacht worden van initiatieven die ertoe leiden dat kansarme inwoners naar de buitenwijken/randgemeenten verhuizen, terwijl kansrijke inwoners zich in de achterstandswijken vestigen'', schrijven zij.

Slechte buurten moeten wel dicht bij het centrum liggen. De sloop van onaantrekkelijke woningen om plaats te maken voor mooie huizen, kan daarbij helpen. In de Verenigde Staten gebeuren dit soort verhuizingen volgens het SCP op grote schaal.

Eerder deze maand stelde het SCP al dat de verloedering van wijken na sloop en nieuwbouw vooral vermindert doordat mensen met een hoger inkomen de nieuwe woningen betrekken. Aan de andere kant verlaat een deel van de mensen met lagere inkomens na de sloop de wijk. Zij nemen hun problemen dus wel gewoon mee.

Volgens het SCP is het onbekend of subsidies om mensen uit verschillende culturen te laten integreren ook echt helpen. ''Projecten vanuit gedeelde interesses of gemeenschappelijke belangen bieden de meeste kans op resultaat. Het kan dan gaan om mentorprojecten of taallessen, maar ook om het met elkaar sporten, eten of tuinieren'', stellen de onderzoekers. Verder ontmoeten ouders van verschillende komaf elkaar gemakkelijk bij de school van hun kinderen.

''Opvallend is dat het bevorderen van inter-etnisch contact vooral in Nederland lijkt voor te komen'', aldus het SCP.