Bos bij Schinveld mocht niet gekapt worden

Icoon BinnenlandsDe minister van VROM heeft in 2006 ten onrechte besloten het kappen van bomen mogelijk te maken in een gebied van 20 hectare in de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken. Dit blijkt uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag.

Onder meer de gemeente Onderbanken had bij de Raad van State een beroepsprocedure tegen het besluit van VROM aangespannen. Gevolg van de uitspraak is dat Defensie, eigenaar van het bos, op dit moment geen bomen meer mag kappen voor de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen.

In januari 2006 liet Defensie 6 hectare bos kappen op verzoek van de naburige luchtmachtbasis. Dat gebeurde direct na de ontruiming van het bos, dat door honderden inwoners en actievoerders van GroenFront! bezet was. GroenFront! reageerde vandaag enthousiast op de uitspraak. ''Ons vertrouwen in de rechtsstaat is hierdoor toch weer enigszins hersteld'', zei een woordvoerder.

Ook een woordvoerder van de Vereniging Stop AWACS uit Schinveld was blij. ''Eindelijk recht voor de inwoners van Schinveld en Brunssum'', zei hij.

In augustus 2005 nam de minister van VROM een zogenoemd Nimby-besluit (Not In My Backyard), omdat zij vond dat de gemeente Onderbanken niet of onvoldoende meewerkte aan de kap van het bos. Met een Nimby-procedure kan de minister van VROM taken en verantwoordelijkheden van de gemeente overnemen en zelf besluiten nemen. Daartegen was de gemeente in bezwaar gegaan, met succes, naar nu blijkt.


Mocht niet