Online discriminatie jegens homo's en autochtonen neemt toe

InternetMeldpunt Discriminatie Internet (MDI) heeft haar jaarrapport over 2006 gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat het meldpunt een stijging van het aantal discriminerende uitingen tegen homoseksuelen heeft geconstateerd. Ook het aantal discriminerende teksten op internet gericht tegen autochtone Nederlanders nam fors toe. Dat aantal verdriedubbelde.

''Het MDI constateert al langere tijd dat ook sommige leden van minderheidsgroeperingen zich schuldig maken aan discriminatie en dat besef lijkt nu ook tot de maatschappij doorgedrongen'', staat te lezen in het verslag.

In 2006 kwamen bij het MDI 1135 meldingen binnen over in totaal 1728 discriminerende uitingen. Het aantal uitlatingen dat inderdaad strafbaar was, verdubbelde naar 984. In 2005 kwamen er nog 1289 klachten binnen over 1308 meldingen waarvan er ruim 450 strafbaar waren. De belangrijkste oorzaak van de verdubbeling is volgens het MDI ''een klein aantal interactieve websites en webfora waarop veel strafbare uitingen werden aangetroffen.''

Volgens het MDI zijn bijna alle (97%) discriminerende uitingen vlot verwijderd na tussenkomst van het meldpunt. In zeven gevallen is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Bij justitie lopen nu nog in totaal dertien aangiften wegens discriminatie.

Moslimhaat
De meeste meldingen die bij het MDI binnenkomen gaan nog steeds over antisemitisme en moslimhaat. Het meldpunt ziet afgelopen jaar ''als het jaar van toenemende hysterie jegens moslims in de Nederlandse samenleving.''

De digitale discriminatiebestrijders zeggen dat ''zowel op bestuurlijk niveau als in de rest van de maatschappij het wantrouwen tegenover moslims toenam, wat zich uitte in beledigend en denigrerend taalgebruik, het afschilderen van moslims als terroristen en veiligheidsrisico, en als een groep die een 'achterlijke' religie aanhangt.''

Het meldpunt heeft nog een welgemeend advies voor de op de digitale snelweg reacties gevende internetters: ''Denk na voordat je wat zegt.'' Verder meent het MDI dat er ''hard gewerkt moeten worden om de geest die in Nederland en op het Nederlandse gedeelte van internet rondwaart weer in de fles te krijgen. Wij hopen op betere - en vooral beschaafdere - tijden.''

-
Link: MDI-jaarverslag (.pdf-file)

Met dank aan ikletgoedop voor de submit.