GL wil media-educatie op school verplichten

GroenLinks zal meteen na de zomer met een initiatiefwet komen die scholen verplicht kinderen te leren hoe ze moeten omgaan met de media. Kamerlid Tofik Dibi zal de initiatiefwet om scholieren 'mediawijs' te maken na het zomerreces publiceren.

Als het aan GroenLinks ligt krijgen alle jongeren op de basisschool en het voortgezet onderwijs het vak media-educatie om te leren hoe beelden en informatie tot stand komen. De partij wil dat alle jongeren leren ''om weerbaar en goed geïnformeerd hun weg te vinden in de complexe informatiemaatschappij.'''

Dibi stelt daarom voor dat media-educatie wordt opgenomen als kerndoel in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat betekent dat alle scholen daar aandacht aan moeten besteden. Dibi: ''Laat kinderen bijvoorbeeld hun eigen foto bewerken, zodat ze zelf zien hoe gemanipuleerd veel beelden zijn. Of bespreek met hen welke commerciële bedoelingen reclamemakers en sommige websites hebben.''

Volgens GroenLinks is een wettelijke plicht noodzakelijk. Het wetsvoorstel legt niet het aantal lesuren of het lesmateriaal vast, maar het verplicht school aandacht te besteden aan media-educatie. Onderwijsinstellingen zijn vrij in de wijze waarop ze dit invullen en uitwerken. Volgens Dibi besteedt Nederland internationaal gezien weinig aandacht aan media-educatie: ''Het is hoog tijd om die achterstand in te lopen.''