Weer staking in Brabantse busvervoer

Icoon VervoerBuschauffeurs in Midden- en West-Brabant zetten hun acties tegen voorgenomen bezuinigingen bij busbedrijf Veolia vandaag voort. Alleen in de spits zullen er bussen rijden en kaartjes worden niet gecontroleerd, zegt vakbond FNV Bondgenoten.

Gisteren reden er ook al geen bussen. Alleen in Waalwijk leken chauffeurs bereid te blijven rijden.

Aanleiding voor de acties is een ruzie tussen de directie en FNV Bondgenoten. De vakbond is kwaad omdat Veolia de rusttijden van de chauffeurs niet meer wil vergoeden. Veolia zegt dat de reiziger de dupe van de staking is terwijl de FNV Bondgenoten nog andere middelen heeft om het conflict over gewijzigde arbeidsomstandigheden uit te vechten.

Veolia heeft een rechtszaak aangespannen. In Utrecht dient het kort geding. Het busbedrijf vindt de acties onrechtmatig omdat met de ondernemingsraad overeenstemming werd bereikt over een productiviteitsstijging. Daardoor krijgen de chauffeurs hun rusttijden niet langer vergoed. Volgens FNV Bondgenoten bestaat voor het plan geen draagvlak.

Met dank aan DutchDreamTeam voor de submit.