Aanhang Wilders jong en a-religieus

Uit het Nationaal Kiezersonderzoek 2006 - uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en politicologen van diverse Nederlandse universiteiten - blijkt dat de Partij voor de Vrijheid (PVV) relatief gezien de grootste aanhang heeft in het zuiden en oosten van het land. Dat schrijft dagblad Trouw vandaag in een tweetal artikelen gewijd aan de opkomst van Geert Wilders. Daaruit blijkt ook dat Wilders met zijn harde taal meer jongeren (tot 34 jaar) trekt dan ouderen.

De PVV kreeg bij de laatste Kamerverkiezingen opvallend veel stemmen van plattelandbewoners en van inwoners uit Limburg en de oostelijke provincies. Van alle Nederlanders stemden 7% van de mannen op de PVV, tegen 4% van de vrouwen. Verder valt op dat een groot deel van zijn aanhang een relatief lage opleiding heeft en geen religie (geloof) aanhangt. Ook stemde 7% van de alleenstaanden op Wilders, tegen 4% van de gehuwden. Van de niet-westerse allochtonen stemde 2% op Wilders, tegen 5% autochtonen. Daarmee heeft de partij van Wilders overigens niet de laagste steun van niet-westerse allochtonen, want de ChristenUnie had slechts 1% steun onder die groep.

'Charisma onderschat'
De opstellers van het Nationaal Kiezersonderzoek zeggen dat ze een half jaar geleden niet konden vermoeden dat Wilders zo populair zou worden. In de peilingen staat Wilders inmiddels tussen de 12 tot 17 zetels. ''We hebben Wilders' charisma totaal onderschat. We vermoedden dat kiezers hem niet erg serieus namen, al was het maar vanwege zijn kapsel. Achteraf kun je zeggen dat hij door zijn duidelijke boodschap – en het feit dat hij onder heeft moeten duiken en altijd bewakers om zich heen heeft – een opvallende persoonlijkheid kon worden'', zo leggen de onderzoekers uit.

Er wordt benadrukt dat de aanhang van Wilders hem niet als de nieuwe Pim Fortuyn ziet. Uit de resultaten van het Nationaal Kiezersonderzoek blijkt dat met name mensen die in 2003 op de LPF stemden, nu voor Wilders kozen. Maar ook ontevreden VVD- en PvdA-stemmers en notoire niet-stemmers trok hij aan. Afgelopen maanden groeide de aanhang verder.

'Wel tolerant'
Wilders-stemmers zijn vaker tegen de komst van moslims naar Nederland, tegen ontwikkelingssamenwerking en tegen Turkije in de Europese Unie. Op andere terreinen, zoals het homohuwelijk of militairen naar Uruzgan uitzenden, wijken ze niet af. ''Net als bij de Fortuyn aanhangers zijn ze wel tolerant, maar hebben ze een afkeer van de wereld buiten Nederland. Ze hebben iets tegen het kosmopolitisme, dat de elite hen decennialang oplegde. Je kunt dit het conservatisme van de kleinburger noemen. Mensen die hun zegeningen tellen en beducht zijn voor wat van buiten komt.''

De aanhang van Wilders heeft met de SP-stemmers een anti-elitaire houding gemeen. De onderzoekers benadrukken dat Wilders' aanhang niet te vergelijken is met de vroegere Hans Janmaat-aanhang. ''Janmaat had de steun van extreem-rechts, een groep die openlijk harde standpunten in nam, terwijl Wilders een bredere groep aantrekt die zich door de andere partijen vergeten voelt. Weliswaar zegt Wilders hetzelfde als Janmaat toentertijd, maar het klinkt minder extreem omdat het maatschappelijke debat in zijn geheel opgeschoven is. Uitspraken waarvoor de rechter toen Janmaat veroordeelde, worden nu op grote schaal gedaan.'''Onderschat vanwege onder meer rare kapsel'

-
Het hele artikel staat hier.