'Thuis eigen taal spreken goed voor NL's'

Icoon OnderwijsVeel mensen vinden het een slechte zaak dat veel allochtonen thuis geen Nederlands spreken, maar de moedertaal van hun ouders. De NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten, laat nu weten dat dat beeld verkeerd is. Het is juist goed voor de verwerving van het Nederlands om een goede basis te hebben in de taal die je thuis spreekt.

Mirjam Blumenthal van het Kenniscentrum Meertaligheid, Kind en Ontwikkeling, bevestigt deze conclusie. Het kan schadelijk zijn voor het Nederlands van de kinderen als ze thuis aangesproken worden in gebrekkig Nederlands. Een totaal andere taal is dan veel beter. Gebrekkig Nederlands zou de taalachterstand misschien zelfs vergroten.

Een andere reden dat het voor de taalontwikkeling van allochtone kinderen slecht kan zijn om thuis of in de schoolpauzes niet hun vertrouwde thuistaal te spreken, is dat dat bij een kind een negatief beeld over de eigen taal en cultuur kan scheppen, wat weer leidt tot een negatief zelfbeeld. Dat kinderen met een negatief zelfbeeld minder goed leren, was al langer bekend.

Blumenthal heeft de logopedisten van de NVLF gevraagd extra alert te zijn bij taalproblemen bij meertalige kinderen. Ook is het volgens haar erg belangrijk om het onderscheid tussen een taalachterstand en een taalstoornis te maken.