School weert televisiekijkende leerling

Icoon Onderwijs Het Hoornbeeck College in Amersfoort weigert een leerling toe te laten, omdat hij thuis een televisie en internet zonder filter heeft. De leerling, Thomas Roest, eist in een kort geding dat hij alsnog wordt toegelaten. Hij wil graag de opleiding tot onderwijsassistent volgen. Zijn ouders en hij zijn bewust christen en daarom wil hij graag naar het reformatorisch college in Amersfoort. De familie heeft voor de school een filter op het internet gezet, maar de televisie willen ze niet de deur uitdoen.

Iedereen die leerling wil worden bij het college moet een vragenlijst invullen, waaruit blijkt welke zonden je begaat. In de vragenlijst staat onder andere: "moderne lectuur, muziekuitingen en massamedia worden kritisch beoordeeld en zo nodig afgewezen. Het gebruik van televisie en open internet in de gezinnen wordt veroordeeld vanwege het godonterende en mensverwoestende karakter van veel programma's en sites".

Advocaat Gert de Gelder denkt dat een school niet iemand mag weren, omdat hij televisie kijkt of internet gebruikt. De leerling voldoet immers aan de toelatingseisen. De school is het hier niet mee eens, en stelt dat het om een principieel punt gaat. De advocaat vindt dat de school met twee maten meet: het schijnt bekend te zijn dat veel leerlingen en leerkrachten thuis een televisie en open internet hebben, alleen mogen ze dat niet openlijk toegeven in de vragenlijst. Op 1 augustus doet de rechtbank uitspraak.

Met dank aan utvoske, Fireman, Sehnsucht en q. voor de submit.