Veel Nederlanders negatief over islam en allochtonen

EnquÍteUit een enquÍte van onderzoeksbureau Motivaction onder 1.200 mensen blijkt dat 25% van de Nederlandse bevolking zeer negatief staat ten opzichte van allochtonen. Zo'n 10% komt er zelfs openlijk voor uit racistisch te zijn. Zij vinden autochtone Nederlanders intelligenter dan allochtonen en voelen zich superieur aan allochtonen. Ook vinden ze dat Nederlanders zich niet zouden moeten mengen met andere nationaliteiten. De groep die dit betreft, is gemiddeld tussen de 14 en 25 jaar en heeft een lage of middelbare opleiding.

Over moslims wordt nog veel negatiever gedacht dan over allochtonen. Zo'n beetje 50% van de Nederlanders heeft een afkeer van moslims. Ze zijn bang voor de invloed van de islam op de Nederlandse samenleving. Volgens 43% staat de islam niet voor vrede en 66% van de ondervraagden vindt deze religie onverenigbaar met het moderne leven in Europa.

Overigens is de grote meerderheid van de Nederlanders, 73%, niet racistisch. Veruit de meesten zijn ook voor een multiculturele samenleving. Wel noemt bijna 80% van de ondervraagden de situatie tussen de verschillende culturen ''gespannen''. Veel Nederlanders erkennen dat racisme in ons land voorkomt. Volgens de meesten (66%) zelfs op grote schaal; 80% meent dat het racisme de afgelopen jaren is toegenomen.