'Religie in PvdA terug dankzij moslims'

PolitiekDoor de komst van allochtonen binnen de PvdA zal de religieuze inspiratie binnen de sociaal-democratische partij worden hersteld. Dat verwacht Paul Kalma, directeur van het wetenschappelijk instituut van de PvdA. In het NRC Handelsblad zegt Kalma dat de grotere rol voor allochtonen in de PvdA zal zorgen voor ''mooie, maar lastige discussies.'' Het geloof kan volgens hem nieuwe inspiratie bieden voor het solidariteitsidee.

De discussies zullen volgens Kalma vooral gaan over onderwerpen als orgaandonatie, homoseksualiteit en de gelijkheid van mannen en vrouwen. ''Opvattingen zullen soms onverzoenlijk blijken te zijn.''

Ondertussen werkt een netwerk van PvdA'ers met een levensbeschouwelijke achtergrond ('Trefpunt voor socialisme en levensovertuiging') aan een project dat er voor moet zorgen dat moslims als moslims worden aanvaard. Volgens de voorzitter van dat netwerk was bij de oprichting van de PvdA in 1946 de aansluiting van christenen bij de sociaal-democraten een doorbraak, omdat de zuilen werden doorbroken. In de jaren zestig en zeventig is die traditie op de achtergrond geraakt, en nu zou dat worden hersteld met de aansluiting van moslims.

PvdA-leider Wouter Bos gelooft zelf in religie als bron van moraal: ''Ik ben zelf ook geworden wie ik ben doordat de opvoeding thuis er bol van stond dat je je naasten moest liefhebben.'' Dat opvattingen over homoseksualiteit of gelijkheid van mannen en vrouwen ter discussie komen te staan door de achtergrond van allochtonen in de partij, is iets dat Bos pertinent niet verwacht.