Veel Nederlanders geen blusmiddel thuis

Mainport herschreef ons het volgende bericht en meldde het via de nieuws-submit:

Meer dan zestig procent van de Nederlandse huishoudens heeft thuis geen beschikking over een blusmiddel, volgens onderzoek van de Brandwonden Stichting. Op jaarbasis kan het aantal slachtoffers - ongeveer 750, waarvan 45 dodelijk - sterk verminderen. Tevens zal het preventief aanbrengen van een blusmiddel in elke keuken meer dan 2000 woningbranden schelen.

De Brandwonden Stichting start deze week een campagne die ervoor moet zorgen dat meer mensen een blusdeken aanschaffen. "Een goed blusmiddel, zoals een blusdeken, kan onnodige schade en persoonlijk letsel voorkomen", aldus Hein Zoete van de Brandwonden Stichting. Overigens werd er vorig jaar op kleinere schaal al een campagne gehouden die moest aansporen tot aanschaf van een blusdeken. In die tijd verdubbelde het aantal huishoudens dat een soortgelijk blusmiddel aanschafte zienderogen van vijf naar elf procent.

Jaarlijks vinden er 7000 woningbranden plaats, waarvan veertig procent in de keuken begint. In drie op de vier gevallen zijn bij het ontstaan van de brand mensen aanwezig, die het vuur eventueel kunnen blussen. De Brandwonden Stichting prefereert de blusdeken boven het gebruik van andere blusmiddelen. De dekens zijn snel en eenvoudig te gebruiken en vergen bovendien geen onderhoud.